©2019 by Ola Mason.

Czym jest Ego i tzw. „Pain Body”?

Czym jest pełna Obecność w momencie teraźniejszym i w jaki sposób uzdrawiać swoje relacje z innymi np. w domu, w pracy, w szkole.

Jak praktykować, aby móc samemu zmienić swoją energię?

Jak wykorzystać metodę opukiwania ciała w celu uwolnienia się od emocji?