• YouTube
  • Facebook Social Ikona

©2019 by Ola Mason.

UZDRAWIANIE

„Każdy człowiek jest architektem swojego zdrowia i swojego przeznaczenia”

Medycyna Wschodu, Medycyna energii twierdzi, że ludzie nauczyli się kumulować w ciele emocje, co spowalnia przepływ energii, a efektem tego jest choroba. Jakkolwiek temat energii w naszej kulturze zachodniej nie jest nam dobrze znany, tak zrozumienie samej energii rozpoczyna się dopiero w momencie jej poczucia. Zatem uzdrawianie czy praca z energią nie jest procesem intelektualnym, a jedynie doświadczeniem. Tak samo jak doświadczamy emocji, które gdy nie są uwalniane powodują spięcia, blokady i w efekcie chorobę. Tak samo doświadczamy energii, która gdy zaczyna przyspieszać, zaczynamy się uzdrawiać.
Nasza współczesna nauka nieprzerwanie bada, czym jest energia i jaki udział w procesie uzdrawiania ma ludzki mózg. Z badań tych wynika, że myśli produkują związki chemiczne czyli każda myśl w mózgu sprawia jednocześnie uwolnienie hormonów w ciele. Wiemy, że spokojne myśli produkują łagodzące związki chemiczne i wiemy, że toksyczne myśli produkują toksyczne substancje. To wszystko wpływa na nasze ciało. Nauka także pokazuje nam, że każdy organ w ludzkim ciele ma zdolność do samouleczenia w sprzyjających warunkach. Pytanie, jakie to są warunki.
Sprzyjające warunki do uzdrawiania to pochodzące ze środowiska zewnętrznego takie jak woda i powietrze, jakość naszego pożywienia. Inne to czynniki chemiczne np. suplementy, jeśli takie zażywamy, produkty zielarskie. Ale przede wszystkim najważniejsze jest środowisko wewnętrzne. Program uzdrawiania, jaki proponuję jest skoncentrowany na odbudowie środowiska wewnętrznego, zarówno od strony biologicznej, jak i mentalnej i energetycznej. Poprzez programy ćwiczeń, medytacji i masażu, tworzymy nowe warunki sprzyjające powrotowi i utrzymaniu zdrowia, szczęścia i spokoju wewnętrznego.